img_6675_1KLR

Krista Svalbonas - Wurzburg 1,blacksmith powder photo-serigraph on mylar, 9x9, 2013