Krista Svalbonas - Wurzburg 1,blacksmith powder photo-serigraph on mylar, 9x9, 2013
img_6675_1KLR | 2014 |