img_6731_edit_1KLR

Krista Svalbonas - Wurzburg 2, blacksmith powder and copper photo-serigraph on mylar , 9x9, 2013