Krista Svalbonas - Wurzburg 2, blacksmith powder and copper photo-serigraph on mylar , 9x9, 2013
img_6731_edit_1KLR | 2014 |